Kallelse till årsmöte

Söndag 21 mars kl 14.00
Digitalt (via länk)

På årsmötet går vi igenom stadgeenliga handlingar. Övriga frågor bordlägges. Ett förslag till verksamhetsplan för 2021 kommer att finnas på vår hemsida. Allt revideras i takt med att pandemiläget förändras. Stödet från medlemmar och aktiva är avgörande för att föreningen ska kunna leva vidare och med gemensam kraft påverka t.ex. kommunen om förbättringar i bostadsområdet men också andra arrangemang som rör hus och trädgård och övriga gemensamma aktiviteter.

Anmälan sker senast måndag den 15 mars via e-post till: anmalan@ballstavillaagarforening.se

Glöm inte att betala in din medlemsavgift före årsmötet, pg 584250-5! Du kan också swisha in medlemsavgiften (100 kr) till 070-718 4539. Var noga med att ange namn och adress i meddelandefältet!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Bällsta Villaägarförening

Riskpromenad

För ett år sedan uppmanade vi er medlemmar i Bällsta Villaägareförening att uppmärksamma oss på platser och företeelser som kan orsaka skada eller osäkra situationer för, framförallt fotgängare, i området. Vi sammanställde en lista på 30 olika ”riskplatser” i området och lämnade över till ansvariga i kommunen. Flera punkter och ett år senare har vi kunnat pricka av flera av dem, men ytterligare många kvarstår.

Fortsätt läsa ”Riskpromenad”

För kännedom: Grillplats mellan Skvadronvägen och Lovisedalshöjden

Sen tidigt 1980-tal har det funnits en grillplats på berget i skogen mellan Skvadronvägen och Lovisedalshöjden i Västra Bällsta. Med dåvarande stadsträdgårdsmästare Mats Hellqvists tillstånd renoverades platsen ca 1990 av Karl-Olof Jonsson, Friluftsfrämjandet, boende i området. Platsen är ofta använd av klasser från Lovisedalsskolan och närliggande förskolor men också en plats dit barnfamiljer från området återvänder gång på gång för äventyr och korvgrillning.

Fortsätt läsa ”För kännedom: Grillplats mellan Skvadronvägen och Lovisedalshöjden”

Kallelse till årsmöte

Måndag 2 mars kl 19
Bällstabergsskolan

På årsmötet går vi igenom stadgeenliga handlingar, informerar om året som varit, och tittar på förslag till kommande aktiviteter i västra Bällsta. Stödet från medlemmarna är avgörande för att föreningen ska kunna leva vidare och med gemensam kraft påverka exempelvis kommunen om förbättringar i bostadsområdet – vi hoppas kunna inleda mötet med en representant från kommunen – men också andra arrangemang som rör hus och trädgård och övriga gemensamma aktiviteter. Innan mötet bjuder vi på smörgåstårta och dryck.

Anmälan sker senast 25 februari via epost till borje@spangberg.se alternativt genom talongen (se den utskickade papperskallelsen) som då läggs i brevlådan på Runristarvägen 65.

Glöm inte att betala in din medlemsavgift före årsmötet! Du kan också swisha in medlemsavgiften (100 kr) till 070-718 4539. Var noga med att ange namn och adress i meddelandefältet!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Bällsta Villaägarförening

Riskpromenad

Söndag den 27 oktober och lördag den 30 november
Västra Bällsta

Avsikten med promenaden, som också bygger på av boende i området inskickade bilder och kommentarer, är att säkra för barn och gångtrafikanter framförallt i vintertid och mörker. Invånarna i området är i alla åldersintervall samtidigt som medelåldern sjunker. Vi vet att minst en person har fallit och skadat sig vid den första platsen nedan.

Fortsätt läsa ”Riskpromenad”

Äppelträdsbeskärning

Lördag den 17 augusti

Agneta Östlund, med ”Grönt Kort” i trädbeskäring samlade ett femtontal trädgårdsägare kring ett äppelträd på Kompanivägen. Deltagare som med sekatören i hög beredskap och med Agnetas vakande ögon över oss ansade ett gammalt äppelträd. Tips om lämpliga redskap, skillnad mellan bra och dålig sekatör (en BRA sekatör ska ha sidoskär, gärna med utväxling) grensågar och andra verktyg förmedlades med entusiasm av Agneta. Också om skillnaden mellan unga och gamla träd och hur dessa ska klippas, om vattning och plantering gicks igenom. Också tips om bärbuskar ska ansas. Ett rejält urval om böcker i ämnet visades och vi läste, testade också artbestämning.

Fortsätt läsa ”Äppelträdsbeskärning”