Rapport från årsmöte den 8 mars

Mötet började vid 19-tiden med kaffe, te och förtäring. Vi minglade runt lite i Bällstabergsskolans entré. Föreningens nya logotyp presenterades också.

Därefter uppmanades vi att ta plats i ett klassrum och så presenterade Sven Strand, tf exploateringschef från samhällsbyggnadsförvaltningen, sina medarbetare: Emelie Stigsson, exploateringsingenjör, Pernilla Sjöman, projektledare samt Christian Hillberg, byggledare för infrastrukturens projektering vid Tingvalla. Nackdelen med dessa personer var att samtliga var förhållandevis nyanställda och hade inte den historiska grunden till själva detaljplanen. De var heller inte jurister och kunde därför inte svara på en del frågor. Lars-Bertil Ohlsson, medlem i föreningen och tidigare aktiv politiker i kommunen kunde fylla i en hel del luckor. Många frågor rörde strandpromenad och strandnära byggande. Och kommunen har helt enkelt inte nyttjat exproprieringsrätten där och då de hade den möjligheten. Oklart varför, en teori fanns kring att onödigt stora skatteintäkter skulle gå till att ersätta markägarna. Kommunen äger alltså ingen mark vid Tingvalla utom den runt själva tingsplatsen.

I Skvadronvägens förlängning blir en parkeringsplats, stor nog att rymma bussar. Ytan på parkeringsplatsen blir grusad. Bortom den kommer det att sättas upp en pumpstation och därefter blir en våtmark/infiltrationsmark för att ta hand om dagvatten som kommer från gatorna i närområdet.

Det förbereds för 77 tomter. Antalet bygger på ytans storlek delat i den tomtstorlek kommunen tycker är rimlig. Byggrätten är stor, ca 200 kvm. I dagsläget (8 mars) var inget bygglov beviljat.

Som läget ser ut idag (8 mars) är ligger arbetet före i tidsplanen. Den slutgiltiga besiktningen sker i vecka 22. I avtalet ingår ett visst mått av städning på gatorna i Tingvalla och gatorna till och från. Synpunkter på brister framföres till kommunen!

Andra synpunkter som kom upp på mötet var bristen på lekparker. Där pågår just nu en inventering av kommunens befintliga parker. Kommunen har också en idé om att göra en ”fin lekpark” som kan locka folk från andra kommuner. Som exempel togs Mulle Meckparken i Solna upp.

Och, vilket tydligt har framgått. Trafiken togs upp. Kommunen förstår att det finns brister i trafiksäkerheten här i Bällsta och också på andra håll. Om detta har ni redan sett och läst om, både på Facebook och på hemsidan. Ett första möte planerades till 17 mars men sköts till den 23 mars, på grund av ohälsa.

Efter kommunens anställda fick sitt tack och sin applåd fick medlemmarna mer kaffe.  Sen startades själva årsmötet. Protokollet därifrån är ännu inte helt justerat men så fort det är gjorts kommer ni att finna det här på hemsidan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.