Verksamhetsplan för 2016

Styrelsen har följande förslag att presentera som verksamhetsplan till föreningens medlemmar för verksamhetsåret 2016.

Verksamheter och aktiviteter

För verksamhetsåret 2016 är målsättningen att hålla sig till av årsmötet åsatta budgetramar som finns redovisade i budgetförslaget.

Årsmötet

Verksamhetsplanen för årsmötet 2016 beskriver lokalhyra, förfriskningar och inbjudna talare.

Styrelse och styrelsemöten

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2016 angående styrelsemöten innehåller kostnader för förfriskning (kaffe, te) och tilltugg, för ca 8 st planerade möten att avhållas hemma hos styrelsemedlemmarna, rullande. Styrelsens förslag är att även detta verksamhetsår inte ta ut några arvoden för sin verksamhet (styrelsearvoden) utan endast kostnadstäckning vilket är budgeterat inklusive den årliga kostnadsökningen.

Styrelsemiddag/årsavslutning

Som tack till styrelsen för sitt arbete under verksamhetsåret 2016 föreslås att avsättning görs till en styrelsemiddag. Detta finns avsatt i budgetförslaget.

Infobladen

För verksamhetsåret 2016 beräknas budgeten innefatta totalt 5 st infoblad som delas ut till villaägarna. Kostnaden är för tryckning av dessa. Planen är att avveckla pappersinformationen. Det handlar både om tid och pengar. Föreningen har svårt att få hjälp med utdelningen och kostnaden för tryckningen är hög. Att övergå till digital informationsspridning ger alla samma information vid samma tid. Därför kommer jakten på e-adresser att fortsätta och intensifieras. De som inte har tillgång till datorer och internet kommer som tidigare att få sin information i brevlådan.

Följande är förslaget för tryckning av infoblad: Årsmöte, Valborgsmässofirande, Växtbytardagen, Höstbrev med Skördefest och Julbrev med inbjudan till kransbindning.

Medlemsavgiften

Föreslås fortsätta vara 100 kronor för verksamhetsåret 2016. Avgiften för 2017 tas upp på årsmötet.

Bankavgifter

Bankavgifter har reducerats till enbart en årsavgift samt ersättning för internetbetalningar.

Medlemskorten

Vi fortsätter med medlemskort i den förenklade versionen, med tydlig årsmarkering. Rabatt medges mot uppvisande av medlemskortet hos registrerade butiker. Lista över butiker finns på hemsidan www.ballstavf.com. Budgeten innefattar tryckning. Vi fortsätter också att jaga rabatter.

Valborgsmässoafton

Är tänkt att traditionsenligt äga rum på Gustavs udde med inledande fackeltåg från lekparken vid Skvadronvägen till elden vid Gustavs udde. Budgeten för denna aktivitet innefattar tillståndsansökan, registreringsavgift till polismyndigheten, planering av vaktschema, uppstädning efter aktiviteten. Samordning med övriga föreningar i området.

Växtbytardagen

Är tänkt att anordnas som vanligt under maj månad. Ett utskick med datum kommer.

Skördefesten

Skördefesten blir i september/oktober. Utskick med datum kommer. Tiden är lite beroende av hur tidigt/sent äpplena mognar.

Kransbindningen före jul

Denna är tänkt att anordnas även i år i anslutning till första advent. Ett utskick med datum kommer.
Hemsidan

Anna Sigrid Pettersson fortsätter att utveckla och uppdatera hemsidan.

Ökad digital aktivitet

Fördelen med en ökad aktivitet ”på nätet” möjliggör högre flexibilitet. Det visade sig vid kransbindningen i november att fler var intresserade än antalet stolar. Då kan vi lätt via sociala medier erbjuda ytterligare datum. Likaså spontana studiebesök kan ordnas med snabba inbjudningar via nätet.

Grannsamverkan

Styrelsen föreslår även i år sponsring av Grannsamverkan i Västra Bällsta med 1500 kronor.

Presenter/övrigt

Budgetförslaget innehåller också en post som heter presenter, till utdelare och övriga som styrelsen anser har gjort en god gärning för föreningen under verksamhetsåret.

Medlemsantal

Inflyttningen ökar i Västra Bällsta som är ett attraktivt villaområde, särskilt för unga familjer med barn vilket är mycket positivt. Här finns bra skolor, Lovisedalskolan inte minst, dagisverksamhet, förskola, fritidsverksamhet och inte minst utbyggd kommunikation. Hemsidan ska fortsätta på att sälja in Västra Bällsta som det trivsamma område det är. Styrelsen ska också utforma en folder som ska finnas för att stoppa i brevlådor hörande till de fastigheter som byter ägare. Detta skulle kunna innebära en ökning av medlemsantalet.

Föreningens målsättning är inte på något sätt vinstdrivande, utan intäkter och kostnader skall visa ett nollresultat.

— Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.