Verksamhetsplan för 2018

Styrelsen har följande förslag att presentera som verksamhetsplan till föreningens medlemmar för verksamhetsåret 2018.

Verksamheter och aktiviteter

För verksamhetsåret 2018 är målsättningen att hålla sig till av årsmötet åsatta budgetramar som finns redovisade i budgetförslaget.

Årsmötet

Verksamhetsplanen för årsmötet 2018 beskriver lokalhyra, förfriskningar och inbjudna talare.

Styrelse och styrelsemöten

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2018 angående styrelsemöten innehåller kostnader för förfriskning (kaffe, te) och tilltugg, för ca 8 st planerade möten att avhållas hemma hos styrelsemedlemmarna, rullande. Styrelsens förslag är att även detta verksamhetsår inte ta ut några arvoden för sin verksamhet (styrelsearvoden) utan endast kostnadstäckning vilket är budgeterat.

Styrelsemiddag/årsavslutning

Som tack till styrelsen för sitt arbete under verksamhetsåret 2018 föreslås att avsättning görs till en styrelsemiddag. Detta finns avsatt i budgetförslaget.

Infobladen

För verksamhetsåret 2018 beräknas budgeten innefatta totalt 4 st infoblad som delas ut till villaägarna. Kostnaden är för tryckning av dessa. Planen är dra ned på pappersinformationen. Det handlar både om tid och pengar. Föreningen har svårt att få hjälp med utdelningen och kostnaden för tryckningen är hög. Att övergå till digital informationsspridning ger alla samma information vid samma tid. Vi önskar att fler kommer med i Bällsta Villaägarförenings Facebooks grupp och arbetar för detta! De som inte har tillgång till datorer och internet kommer som tidigare att få sin information i brevlådan.

Följande är förslaget för tryckning av infoblad: Årsmöte, Valborgsmässofirande + Kvastverkstad, Höstbrev med Skördefest+Drakflygning och Julbrev med inbjudan till kransbindning.

Medlemsavgiften

Avgiften för 2019 tas upp på årsmötet.

Bankavgifter

Bankavgifter har reducerats till enbart en årsavgift samt ersättning för internetbetalningar.

Medlemskorten

Vi fortsätter med medlemskort med tydlig årsmarkering. Rabatt medges mot uppvisande av medlemskortet hos registrerade butiker. Lista över butiker finns på hemsidan www.ballstavf.com. Budgeten innefattar tryckning. Vi fortsätter också att jaga rabatter.

Kvastverkstad

En ny aktivitet med förhoppning att locka nya medlemmar till föreningen. Den 25 mars på Torpet Lovisedal, binds kvastar. Vi vänder oss till påskkärringar och quidditch-spelare av alla kön, och deras föräldrar.

Valborgsmässoafton

Är tänkt att traditionsenligt äga rum på Gustavs udde med inledande fackeltåg från Runristarkröken (Runristarvägen 61-63) till elden vid Gustavs udde. Budgeten för denna aktivitet innefattar tillståndsansökan, registreringsavgift till polismyndigheten, planering av vaktschema, uppstädning efter aktiviteten. Samordning med övriga föreningar i området. Valborgsfirandet KRÄVER att fler människor deltar i förberedelser och efterarbetet, annars ingen brasa!

Växtbytardagen

Är tänkt att anordnas 3 juni. Inför denna aktivitet prövar vi Facebook och vanlig annonsering i lokaltidningar, i hopp om att aktiviteten är väl etablerad.

Skördefesten

Skördefesten blir i september/oktober. Utskick med datum kommer. Tiden är lite beroende av hur tidigt/sent äpplena mognar.

Drakflygning

Förra årets drakflygning genomfördes men detta att bygga drakar är inte för styrelsen. Vi fortsätter i år men kompletterar med mer marknära aktiviteter också. Gustavs udde, en fin plats som ska nyttjas. Bredare informationsspridning över lag om en sådan aktivitet. Utskick om datum kommer.

Kransbindningen före jul

Denna är tänkt att anordnas även i år i anslutning till första advent. Ett utskick med datum kommer.

Hemsidan

Anna Sigrid Pettersson fortsätter att uppdatera hemsidan.

Ökad digital aktivitet

Fördelen med en ökad aktivitet ”på nätet” möjliggör högre flexibilitet och snabbare information. Så vi strävar vidare, antalet medlemmar i föreningens Facebooksgrupp ökar. Då kan vi lätt via sociala medier erbjuda ytterligare aktiviteter. Likaså spontana studiebesök kan ordnas med snabba inbjudningar via nätet.

Grannsamverkan

Styrelsen föreslår även i år sponsring av Grannsamverkan i Västra Bällsta med 1100 kronor.

Presenter/Övrigt

Budgetförslaget innehåller också en post som heter presenter, till utdelare och övriga som styrelsen anser har gjort en god gärning för föreningen under verksamhetsåret.

Medlemsantal

Inflyttningen ökar i Västra Bällsta som är ett attraktivt villaområde, särskilt för unga familjer med barn vilket är mycket positivt. Också i Tingvalla, där det byggs, informerar vi om föreningen och försöker värva nya medlemmar. Här finns bra skolor, Lovisedalskolan inte minst, dagisverksamhet, förskola, fritidsverksamhet och inte minst utbyggd kommunikation. Hemsidan ska fortsätta på att sälja in Västra Bällsta som det trivsamma område det är. Styrelsen har utformat en folder som ska finnas för att stoppa i brevlådor hörande till de fastigheter som byter ägare. Detta skulle kunna innebära en ökning av medlemsantalet.

Föreningens målsättning är inte på något sätt vinstdrivande, utan intäkter och kostnader skall visa ett nollresultat.

—Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.