Verksamhetsplan för 2019

Styrelsen har följande förslag att presentera som verksamhetsplan till föreningens medlemmar för verksamhetsåret 2019.

Verksamheter och aktiviteter

För verksamhetsåret 2019 är målsättningen att hålla sig till av årsmötet åsatta budgetramar som finns redovisade i budgetförslaget.

Årsmötet

Verksamhetsplanen för årsmötet 2019 beskriver lokalhyra, förfriskningar och inbjudna talare.

Styrelse och styrelsemöten

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2019 angående styrelsemöten innehåller kostnader för förfriskning (kaffe, te) och tilltugg, för ca 8 st planerade möten att avhållas hemma hos styrelsemedlemmarna, rullande. Styrelsens förslag är att även detta verksamhetsår inte ta ut några arvoden för sin verksamhet (styrelsearvoden) utan endast kostnadstäckning vilket är budgeterat.

Styrelsemiddag/årsavslutning

Som tack till styrelsen för sitt arbete under verksamhetsåret 2019 föreslås att avsättning görs till en styrelsemiddag. Detta finns avsatt i budgetförslaget.

Infobladen

För verksamhetsåret 2019 beräknas budgeten innefatta totalt 4 st infoblad som delas ut till de boende i området. Kostnaden är för tryckning av dessa. Planen är dra ned på pappersinformationen. Det handlar både om tid och pengar (och svårigheter att få hjälp med utdelningen) och kostnaden för tryckningen är hög. Samtidigt ligger det ett stort värde i att nyttja den kompetens på tryckeriet som finns i vårt område. I och med att vi trycker upp en informationsfolder som kan delas ut till nyinflyttade och ”nybyggare” är förhoppningen att vi kan öka medlemsantalet. Att övergå till digital informationsspridning ger alla samma information vid samma tid. Vi önskar att fler kommer med i Bällsta Villaägarförenings Facebooks grupp och arbetar för detta! De som inte har tillgång till datorer och internet kommer som tidigare att få sin information i postlådan.

Följande är förslaget för tryckning av infoblad: Årsmöte, Valborgsmässofirande + Kvastverkstad, Höstbrev med Skördefest+Drakflygning och Julbrev med inbjudan till kransbindning, samt tryckning av medlemskort.

Medlemsavgiften

Avgiften för 2020 föreslås vara oförändrad, 100 kronor, och beslutas på årsmötet.

Bankavgifter

Bankavgifter har reducerats till enbart en årsavgift samt ersättning för internetbetalningar.

Medlemskorten

Vi fortsätter med medlemskort med tydlig årsmarkering. Rabatt medges mot uppvisande av medlemskortet hos registrerade butiker. Lista över butiker finns på hemsidan www.ballstavf.com. Budgeten innefattar tryckning. Vi fortsätter också att jaga rabatter.

Kvastverkstad med äggjakt

En aktivitet som genomförts två år utökas med ”äggjakt”. Allt för att locka nya medlemmar till föreningen. Medelåldern i området sjunker med tanke på det generationsskifte som sker. Den 7 april på Torpet Lovisedal, binds kvastar och letas ägg. Vi vänder oss till påskkärringar och quidditch-spelare av alla kön, och deras föräldrar. Kvasteriet är kostnadsfritt men för äggjakten tas ett självkostnadspris ut.

Valborgsmässoafton

Är tänkt att traditionsenligt äga rum på Gustavs udde med inledande fackeltåg från Runristarkröken (Runristarvägen 61-63) till elden vid Gustavs udde. Budgeten för denna aktivitet innefattar tillståndsansökan, registreringsavgift till polismyndigheten, planering av vaktschema, uppstädning efter aktiviteten samt inköp av facklor. Samordning med övriga föreningar i området. Valborgsfirandet KRÄVER att fler människor deltar i förberedelser och efterarbetet, annars ingen brasa!

Växtbytardagen

Är tänkt att anordnas 19 maj. Inför denna aktivitet prövar vi Facebook och vanlig annonsering i lokaltidningar, i hopp om att aktiviteten är väl etablerad.

Drakflygning, Familjesöndag

Förra årets drakflygning genomfördes men detta att bygga drakar är inte för styrelsen. Vi fortsätter i år men kompletterar med mer marknära aktiviteter också. Vi hoppas kunna mobilisera områdets förskolor och skolor till en käpphästparad. Och Vallentuna Scoutkår ställer gärna upp med fikaförsäljning. Gustavs udde är en fin plats som ska nyttjas. Bredare informationsspridning över lag om en sådan aktivitet. Utskick om datum kommer.

Skördefesten

Skördefesten blir i september/oktober. Utskick med datum kommer. Tiden är lite beroende av hur tidigt/sent äpplena mognar.

Kransbindningen före jul

Denna är tänkt att anordnas även i år i anslutning till första advent. Datum är satt till den 25 november. Kransbindningen sker i ladan på Lovisedal.

Äpplen, beskärning eller identifiering

Agneta Östlund som berättade om fruktträdsbeskärning har erbjudit sig att återkomma till Bällsta under 2019 och vi planerna för detta är mycket lösa.

Hemsidan

Hemsidan har mycket i övrigt att önska, vi jobbar på att förbättra men samtidigt förenkla den.

Ökad digital aktivitet

Fördelen med en ökad aktivitet ”på nätet” möjliggör högre flexibilitet och snabbare information. Så vi strävar vidare, antalet medlemmar i föreningens Facebooksgrupp ökar. Då kan vi lätt via sociala medier inbjuda till ytterligare aktiviteter. Likaså spontana studiebesök kan ordnas med snabba inbjudningar via nätet.

Grannsamverkan

Hur förhåller vi oss till att sponsra Grannsamverkan, en punkt att ta upp.

Presenter/Övrigt

Budgetförslaget innehåller också en post som heter presenter, till utdelare och övriga som styrelsen anser har gjort en god gärning för föreningen under verksamhetsåret.

Medlemsantal

Inflyttningen ökar i Västra Bällsta som är ett attraktivt villaområde, särskilt för unga familjer med barn vilket är mycket positivt. Också i Tingvalla, där det byggs, informerar vi om föreningen och försöker värva nya medlemmar. Här finns bra barnomsorg, Lovisedalskolan inte minst, förskoleverksamhet, skola och fritidsverksamhet och inte minst utbyggd kommunikation. Hemsidan och facebook ska fortsätta på att sälja in Västra Bällsta som det trivsamma område det är. Styrelsen har utformat en folder som ska finnas för att lägga i brevlådor hörande till de fastigheter som byter ägare. Detta skulle kunna innebära en ökning av medlemsantalet.

Föreningens målsättning är inte på något sätt vinstdrivande, utan intäkter och kostnader skall visa ett nollresultat.

—Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.