Riskpromenad

Söndag den 27 oktober och lördag den 30 november
Västra Bällsta

Avsikten med promenaden, som också bygger på av boende i området inskickade bilder och kommentarer, är att säkra för barn och gångtrafikanter framförallt i vintertid och mörker. Invånarna i området är i alla åldersintervall samtidigt som medelåldern sjunker. Vi vet att minst en person har fallit och skadat sig vid den första platsen nedan.

Korsningen Lovisedalsvägen/Lovisedalshöjden, närområdet kring övergångsstället

Trafikskylten som varnar för gupp sitter monterad på lyktstolpen vilket gör att förutom att den hamnar i skugga också döljer skylten för övergångsstället. Lyktan skyms också av grenar från den stora tall som står på kommunens mark nära trottoarkanten.

Guppet i gatan saknar markering (liksom guppen på Tingvallavägen).

På motstående sida är det mycket växtlighet som sträcker sig ut över den trottoarlösa gatan.

Vid entréerna till kommunens lekplats placerade mitt i Lovisedalshöjden är det växtlighet som sträcker sig ut över trottoar och gata, vid Lovisedalshöjden 18-20:

och Lovisedalshöjden 26-28:

Också vid korsningen Lovisedalshöjden x Lovisedalsslingan sticker ett stort träd ut sina pampiga grenar ut över trottoar och det gör att gångtrafikanter, plogbilar och sandbilar tvingas göra en kringgående rörelse ut i gatan.

På Lovisedalsvägen, i dess början, sitter en skylt skadligt lågt.

Mellan Lovisedalshöjden och Soldatvägen, efter Bällstavägen (jämna nummer)

Död och mycket lutande gran mot gatan nära korsningen.

Vid samma trottoar är det mycket snubbelrötter på trottoaren.

På motstående sida, mycket växtlighet som tränger ut gångtrafikanter i gatan, mellan Runristarvägen 46 och Bällstavägen 109.

Skvadronvägen

Stort potthål i gatan vid Skvadronvägen 34.

Detaljplanelagda gångstigar mellan Skvadronvägen och Tingvallavägen, samt Milles väg och Vallbostrand saknas. Stigar från Skvadronvägen stannar i en björkbacke och är omöjlig att promenera.

Gångvägen från Vallbostrand är fin och grusad, övergår i en stig slutar tvärt och fotgängare tvingas ut på privat mark, asfalterad bilinfart.

Borde dessa stigar inte finansieras med vägavgifter?

Serpentinvägen från Skvadronvägen upp mot berget, tre kurvor saknar skyddsräcken på de två översta vägkanterna:

emedan det nyss uppsatta befintliga räcket saknar bultar på flera av stolparna:

Växtlighet tvingar fotgängare ut i gatan mellan Skvadronvägen 6 och 8.

Entrén till lekplatsen mellan Skvadronvägen och Kompanivägen, är från Skvadronvägen räknat mycket skymd. Stora buskage, tidigare tänkta som berså (?) döljer utfarande barn, entrén borde ha en grind som hejdar barns framfart ut från lekplatsen. Detta är en mycket angelägen trygghetsåtgärd. I Västra Bällsta sjunker medelåldern och allt fler barnvagnar syns i området. Sätt en grind innan en olycka sker! Det sticker dessutom omotiverat, ett vattenledningsrör upp ur marken, varför och till vad? Skaderisk för barnen.

Och det där buskaget, som bara växer där, kan säkert bli en ”otrygg plats” med lite äldre barn i området.

Runristarvägen, gångvägen mellan Runristarvägen 61-63, innan tunneln mot busshållplats Lovisedal söderut

Massor med snubbelrötter i gångbanan, och flera sjuka aspar, några också döda, samt döda granar, med risk för att falla över gångstigen.

En trapp upp från gångväg, parallell med Bällstavägen vidare mot övergångsställe och busshållplats Tallåsvägen.

Bällstavägen, mellan Lovisedalshöjden och Stockholmsvägen

Asfaltsbeläggningen är mycket sliten och hålen växer.

Och precis mitt i kröken skär bilister kurvan så det uppstår stort slitage i vägrenen samtidigt som växtligheten på allmänningen skymmer sikten. Också önskvärt med farthinder i kurvan för att förstärka 30-skylten.

Bällstavägen, mellan Lagerfelts väg och Runristarvägen, västra sidan

Stora träd växer efter hela vägen och döljer stor del av gatubelysning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.