Verksamhetsplan för 2020

Styrelsen har följande förslag att presentera som verksamhetsplan till föreningens medlemmar för verksamhetsåret 2020.

Verksamheter och aktiviteter

För verksamhetsåret 2020 är målsättningen att hålla sig till av årsmötet åsatta budgetramar som finns redovisade i budgetförslaget.

Årsmötet

Verksamhetsplanen för årsmötet 2020 beskriver lokalhyra, förfriskningar och inbjudna talare.

Styrelse och styrelsemöten

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2020 angående styrelsemöten innehåller kostnader för förfriskning (kaffe, te) och tilltugg, för ca 8 st planerade möten att avhållas hemma hos styrelsemedlemmarna, rullande. Styrelsens förslag är att även detta verksamhetsår inte ta ut några arvoden för sin verksamhet (styrelsearvoden) utan endast kostnadstäckning vilket är budgeterat.

Styrelsemiddag/årsavslutning

Som tack till styrelsen för sitt arbete under verksamhetsåret 2020 föreslås att avsättning görs till en styrelsemiddag. Detta finns avsatt i budgetförslaget.

Infobladen

För verksamhetsåret 2020 beräknas budgeten innefatta totalt 4 st infoblad som delas ut till alla de boende i området. Kostnaden är för tryckning av dessa. Planen är att dra ned på pappersinformationen. Det handlar både om tid och pengar. Föreningen har svårt att få hjälp med utdelningen och kostnaden för tryckningen är hög. Samtidigt är det av värde att nyttja det tryckerie som finns i vårt område. Att övergå till digital informationsspridning ger alla samma information vid samma tid. Vi önskar att fler kommer med i Bällsta Villaägarförenings Facebookgrupp och arbetar för detta! De som inte har tillgång till datorer och internet kommer som tidigare att få sin information i postlådan.

Följande är förslaget för tryckning av infoblad: Årsmöte, Kvastverkstad med äggjakt och Växtbytardag, Skördefest och Familjesöndag och Julbrev med inbjudan till kransbindning, samt tryckning av medlemskort.

Medlemsavgiften

Avgiften för 2021 föreslås vara oförändrad 100 kronor och beslutas på årsmötet.

Medlemskorten

Vi fortsätter med medlemskort med tydlig årsmarkering. Rabatt medges mot uppvisande av medlemskortet hos registrerade butiker. Lista över butiker finns på hemsidan ballstavillaagarforening.se. Budgeten innefattar tryckning. Vi fortsätter också att jaga rabatter.

Bankavgifter

Bankavgifter har reducerats till enbart en årsavgift samt ersättning för internetbetalningar.

Kvastverkstad med äggjakt

En aktivitet som genomförts två år utökas med ”äggjakt”. Allt för att locka nya medlemmar till föreningen. Medelåldern i området sjunker med tanke på det generationsskifte som sker. Den 5 april på Torpet Lovisedal, binds kvastar och letas ägg. Vi vänder oss till påskkärringar och quidditch-spelare av alla kön, och deras föräldrar. Kvasteriet är kostnadsfritt men för äggjakten tas ett självkostnadspris ut. Kvastarna blir dessutom förträffligt dugliga att bruka.

Växtbytardagen

Är tänkt att anordnas 24 maj. Inför denna aktivitet informerar vi genom Facebook och vanlig annonsering i lokaltidningar, i hopp om att aktiviteten är väl etablerad.

Familjesöndag

Familjesöndagen är tänkt att vara en dag för hela familjen. Tidigare år har drakflygning och byggande av käpphästar genomförts. Vi fortsätter i år men kompletterar även med mer marknära aktiviteter. Vallentuna Scoutkår ställer gärna upp med fikaförsäljning. Gustavs udde, en fin plats som ska nyttjas. Bredare informationsspridning över lag om en sådan aktivitet. Utskick om datum kommer, förhoppningsvis en solig söndag i september.

Skördefesten

Skördefesten blir i september/oktober. Utskick med datum kommer. Tiden är lite beroende av hur tidigt/sent äpplena mognar.

Kransbindningen före advent

Denna är tänkt att anordnas även i år i anslutning till första advent. Datum är satt till den 22 november. Kransbindningen sker i ladan på Torpet Lovisedal.

Hemsidan

Ny adress och ny webbansvarig jobbar på att förbättra men samtidigt förenkla den.

Ökad digital aktivitet

Fördelen med en ökad aktivitet ”på nätet” möjliggör högre flexibilitet och snabbare information. Så vi strävar vidare, antalet medlemmar i föreningens Facebookgrupp ökar. Då kan vi lätt via sociala medier erbjuda till ytterligare aktiviteter. Likaså spontana studiebesök kan ordnas med snabba inbjudningar via nätet.

Riskpromenad

Uppföljning av riskinventering utförd 2019 och kommunens åtgärder med anledning av denna samt komplettering vid behov. Särskild inriktning mot säkerhet och bekvämlighet för gångtrafikanter och cyklister i vårt område.

Äppelaktivitet

Någon form av äppelaktivitet planeras för 2020. Den goda kontakt vi har med pomolog Agneta Östlund gör att vi vill ha besök av henne under 2020. Ympning, fruktbestämning eller snarlikt. Styrelsen spånar vidare i samråd med henne.

Jubileumsförberedelser

Bällsta Villaägarförening bildades 1971 och fyller därmed 50 år under 2021. Styrelsen har en önskan om att kunna uppmärksamma det på något sätt. Planering inleds under 2020. Medel för genomförande avsätts i budgeten för år 2021.

Grannsamverkan

Fortsätter som vanligt.

Presenter/Övrigt

Budgetförslaget innehåller också en post som heter presenter, till utdelare och övriga som styrelsen anser har gjort en god gärning för föreningen under verksamhetsåret.

Medlemsantal

Inflyttningen ökar i Västra Bällsta som är ett attraktivt villaområde, särskilt för unga familjer med barn vilket är mycket positivt. Också i Tingvalla, där det byggs, informerar vi om föreningen och försöker värva nya medlemmar. Här finns bra skolor, Lovisedalsskolan inte minst, förskoleverksamhet, skola och fritidsverksamhet och inte minst utbyggd kommunikation. Hemsidan och Facebook ska fortsätta på att sälja in Västra Bällsta som det trivsamma område det är.

Föreningens målsättning är inte på något sätt vinstdrivande, utan intäkter och kostnader skall visa ett nollresultat.

—Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.