Riskpromenad

För ett år sedan uppmanade vi er medlemmar i Bällsta Villaägareförening att uppmärksamma oss på platser och företeelser som kan orsaka skada eller osäkra situationer för, framförallt fotgängare, i området. Vi sammanställde en lista på 30 olika ”riskplatser” i området och lämnade över till ansvariga i kommunen. Flera punkter och ett år senare har vi kunnat pricka av flera av dem, men ytterligare många kvarstår.

När vi gjorde listan föreslog vi också åtgärder. Det gäller framför allt Skvadronvägens början. Vid lekplatsen som finns mellan Skvadronvägen (6-8) och Bataljonsvägen (9-11), som mot Bataljonsvägen är öppen med fri sikt, men mot Skvadronvägen stora buskage och en smal gångväg som leder ut mot gatan och sikten kraftigt begränsad. Vårt förslag till kommunen var grindar, två ställda snett mot varandra så de passeras i s-kurva. Kommunen har valt att göra flera gupp på Skvadronvägen, markerade både i gatan och med skyltar. Detta har föranlett flera klagomål från boende på Runristarvägen, att biltrafiken har ökat där istället. I andra sammanhang där gupp har föreslagits så har motiveringen till att så inte skett, varit att det försvårar snöröjning. Fortfarande saknas det markeringar i på själva guppen på Lovisedalshöjden och på Tingvallavägen. Trafikskyltar finns dock.

Så kan det bli! Vi lever och bor i en tid där bilar tar plats och gångtrafikanter tvingas ut i gator eller ta långa omvägar för att trottoarer saknas eller smarta ”genvägar” inte etableras. Vårt förslag att tex göra en gångväg parallellt med Bällstavägen, nära ICA Kragsta, och förse den med trappa ned mot befintlig gångväg vid tunneln, för att underlätta och betydligt korta den säkra vägen till busshållplats Tallåsvägen och buss 608. Allt enligt kommunens intentioner att förenkla för kollektivtrafikens resenärer, men den gångvägen saknas fortfarande.

Vi saknar också de gångvägar, som enligt stadsplanen, ska finnas mellan Tingvallavägen och Skvadronvägen. Det är en önskvärd gångväg eftersom barn på väg till och från skolan skulle uppmanas att ta den vägen istället för den trottoarlösa Tingvallavägen och betydligt sämre korsningen, utan övergångsställe, Tingvalla x Bällstavägen. Vi väntar fortfarande!

Vi hade också synpunkter på den gran som död och oroväckande lutade sig över Bällstavägen x Lovisedalshöjden. Den överlevde stormen Alfrida men sågades ned under sommaren 2020. Samtidigt fälldes flera av de granbarkborredödade träden som stod i dess närhet och idag ser det hela väldigt fint ut.

Andra åtgärder som är justerade är alla hål, i asfalten i slutet på Bällstavägen och det stora potthålet på Skvadronvägen (32-34). Häcken som växte sig ut över trottoaren och tvingade ut gångtrafikanter i gatan vid Bällstavägen x Soldatvägen (övre) är reducerad och en trapp har satts upp på gångvägen mellan Vallbostrand och Milles väg. ”Alpvägen” som ringlar sig upp mot berget och bebyggelsen där, från Skvadronvägen 60, hade vi många synpunkter på och det är ett arbete som inte sköts av kommunen men kommunen har ögonen på det. Men fortfarande är trafikskyltar uppsatta på skadlig höjd, dolda av annat och framför allt är väldigt många av gatulyktorna skymda av träd och grenar som snor ljuset.

Det finns fler brister i området och vi i styrelsen har bestämt att ta en ”riskpromenad” varje vår för att inspektera, besiktiga och göra listor till kommunen. Här är det också önskvärt att medlemmar och boende i området bidrar men synpunkter.

Vi vill dock understryka att vår poäng inte är att hänga ut grannar och eller varandra. Var och en vet vilken skyldighet en har att sköta om sina häckar så trafikflödet blir säkert med fri sikt. Och vet en inte det finns tydliga instruktioner på kommunens hemsida. Däremot är kommunen ägare till mark vid korsningar som närmar sig trafikosäker, Bällstavägen x Bataljonsvägen, bland andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.