Verksamhetsplan för 2021

Styrelsen har följande förslag att presentera som verksamhetsplan till föreningens medlemmar för verksamhetsåret 2021. Planen upprättas med full insikt om att pandemin och Folkhälsomyndigheten begränsar genomförandet, mer eller mindre.

Verksamheter och aktiviteter

För verksamhetsåret 2021är målsättningen att hålla sig till av årsmötet åsatta budgetramar som finns redovisade i budgetförslaget.

Årsmötet

Verksamhetsplanen för årsmötet 2021 sker utan inbjudna talare och förfriskningar och med medlemmar närvarande via länk.

Styrelse och Styrelsemöten

Budgetförslaget för verksamhetsåret 2021 angående styrelsemöten innehåller kostnader för förfriskning och tilltugg, för ca 8 st planerade möten att avhållas hemma hos styrelsemedlemmarna, rullande. Styrelsens tar inte ut några arvoden för sin verksamhet (styrelsearvoden) utan endast kostnadstäckning vilket är budgeterat.

Styrelsemiddag/årsavslutning

Som tack till styrelsen för sitt arbete under verksamhetsåret 2021 föreslås att avsättning görs till en styrelsemiddag. Detta finns avsatt i budgetförslaget.

Infobladen

För verksamhetsåret 2021 beräknas budgeten innefatta totalt 4 st infoblad som delas ut till alla de boende i området. Kostnaden är för tryckning av dessa. Planen är att dra ned på pappersinformationen. Föreningen har svårt att få hjälp med utdelningen och kostnaden för tryckningen är hög. Samtidigt är det av värde att nyttja det tryckeri som finns i vårt område. Att övergå till digital informationsspridning ger alla samma information vid samma tid. Vi önskar att fler kommer med i Bällsta Villaägarförenings Facebookgrupp och arbetar för detta! De som inte har tillgång till datorer och internet kommer som tidigare att få sin information i postlådan.

Följande är förslaget för tryckning av infoblad: Årsmöte, Växtbytardag, Skördefest och Familjesöndag och Julbrev med inbjudan till kransbindning, samt tryckning av medlemskort.

Medlemsavgiften

Avgiften för 2022 föreslås vara oförändrad 100 kronor och beslutas på årsmötet.

Medlemskorten

Vi fortsätter med medlemskort med tydlig årsmarkering. Rabatt medges mot uppvisande av medlemskortet hos registrerade butiker. Lista över butiker finns på hemsidan ballstavillaagarforening.se. Budgeten innefattar tryckning. Vi fortsätter också att jaga rabatter.

Bankavgifter

Bankavgifter har reducerats till enbart en årsavgift samt ersättning för internetbetalningar.

Växtbytardagen

Är tänkt att anordnas 16 maj. Inför denna aktivitet informerar vi genom Facebook och vanlig annonsering i lokaltidningar, i hopp om att aktiviteten är väl etablerad. Men också med risk att aktiviteten inställs pga pandemin.

Familjesöndagar

Familjesöndagen är tänkt att vara en dag för hela familjen. Tidigare år har drakflygning och byggande av käpphästar genomförts. Vi fortsätter i år men kompletterar även med mer marknära aktiviteter. Gustavs udde och närheten till Vallentunasjön ger möjlighet att utveckla familjesöndagar också med fiske. Gustavs udde är en fin plats som ska nyttjas och vårdas. Bredare informationsspridning över lag om en sådan aktivitet. Utskick om datum kommer.

Skördefesten

Skördefesten blir i september/oktober. Utskick med datum kommer. Tiden är lite beroende av hur tidigt/sent äpplena mognar för att kunna pressa sin egen äppelmust.

Kransbindningen före advent

Denna är tänkt att anordnas söndagen före första advent. Datum är satt till den 21 november. Kransbindningen sker i ladan på Torpet Lovisedal.

Hemsidan och ökad digital aktivitet

Hemsidan lever med ny webbansvarig. Fördelen med en ökad aktivitet ”på nätet” möjliggör högre flexibilitet och snabbare information. Så vi strävar vidare, antalet medlemmar i föreningens facebookgrupp ökar, idag 377 medlemmar (210316). Vi kan lätt, via sociala medier, erbjuda till ytterligare aktiviteter eller i värsta fall ställa in planerade aktiviteter. Likaså spontana studiebesök kan ordnas med snabba inbjudningar via nätet.

Riskpromenad

Uppföljning av riskinventering utförd 2019 och kommunens åtgärder med anledning av denna samt komplettering vid behov. Särskild inriktning mot säkerhet och bekvämlighet för gångtrafikanter och cyklister i vårt område. Ny riskpromenad genomförs i maj 2021 och dessförinnan via facebook uppmana medlemmar att reagera på brister i trafikmiljön.

Äppelaktivitet

Någon form av äppelaktivitet planeras för 2021. Den goda kontakt vi har med pomolog Agneta Östlund gör att vi vill ha besök av henne under 2021. Ympning, fruktbestämning eller snarlikt. Styrelsen spånar vidare i samråd med henne.

Jubileumsförberedelser

Bällsta Villaägarförening bildades 1971 och fyller därmed 50 år under 2021. Styrelsen har en önskan om att kunna uppmärksamma det på något sätt. Men den aktiviteten gick i stå, så som mycket annat. Men att fira 51 år, kan det vara fel? Medel för genomförande har avsatts i budgeten.

Grannsamverkan

Fortsätter som vanligt.

Presenter/Övrigt

Budgetförslaget innehåller också en post som heter presenter, till utdelare och övriga som styrelsen anser har gjort en god gärning för föreningen under verksamhetsåret.

Medlemsantal

Inflyttningen ökar i Västra Bällsta som är ett attraktivt villaområde, särskilt för unga familjer med barn vilket är mycket positivt. Också i Tingvalla, där det fortfarande byggs, informerar vi om föreningen och försöker värva nya medlemmar. I Bällsta finns bra skolor, Lovisedalsskolan inte minst, förskoleverksamhet och fritidsverksamhet samt inte minst utbyggd kommunikation. Hemsidan och facebook ska fortsätta att sälja in Västra Bällsta som det trivsamma område det är.

Föreningens målsättning är inte på något sätt vinstdrivande, utan intäkter och kostnader skall visa ett nollresultat.

—Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.