Rapport från Valborgsfirande den 30 april

Vis av erfarenheten från Valborgsfirandet 2016 beslutade styrelsen att all organisering av valborgsfirandet, själva dagen och kvällen den 30 april, skulle vara färdig till eller under årsmötet. Efterlysning via kallelsen till årsmötet, facebook och allmän djungeltelegraf lyckades vi få tillräckligt med risvakter, fackelutdelare, brasvakter och hjälp med hämtning av vattenslang så firandet kunde genomföras. Bällsta FF skötte sin del under kvällen och framför allt med städningen dagen efter. Att det hela fungerade bra kan bero på att Valborg inföll på en lördag! 

Men med dubbla risvakter, dubbla fackelutdelare, fint väder så blev det en väldigt trevlig dag. Som vanligt var det hundratals, kanske tusen personer som deltog i firandet som också gick lugnt och fint till! Några nattsuddande korvätare deltog i släckningen vid midnatt. Städningen dagen efter var också förträffligt!

Valborgsfirande

Söndag 30 april
Gustavs udde

Som vanligt brinner det på Gustafs udde! Men det krävs både ris och eld för att det ska brinna. Ni är välkomna med ert ris, sly och kvistar från trädgården att lägga det på udden. Från kl 9:00 på söndagen och fram till kl 17:00 har vi vakter på plats som anvisar er plats.

Det blir också fackeltåg. De som vill gå i tåget samlas vid Runristarkröken kl 19.30. Där delas det facklor ut till vuxna! 19.45 går två tåg mot udden, det ena längs Bällstavägen och det andra längs Runristarvägen. I ring runt brasan kastar ni in facklorna! 

På plats kommer Bällsta FF att sälja korv och fika!

Med önskan om gott väder, humör och uppslutning. 

Välkomna!

Rapport från Valborgsfirande den 30 april

Tack alla!

Tack Bällsta FF som fixade fika! Tack Antonsson som körde packade ihop brasan!

Vid midnatt kunde de sista personerna lämna udden, efter att under några timmar, krattat och passat brasan för att slutligen ta slangen till hjälp och vattenbegjuta resterna.Bällsta FF:s flitiga medlemmar skötte om städningen dagen efter. Olika röster talar om antalet gäster, högsta siffran vi hört var över tusen personer!

Fortsätt läsa ”Rapport från Valborgsfirande den 30 april”

Valborgsfirande

Fredag 30 april
Gustafs udde

Välkommen att delta i vårt traditionella och stämningsfulla fackeltåg från Lovisedalskolan till Gustavs Udde där vi tillsammans tänder årets valborgseld!

19:45Samling vid Lovisedalskolans parkering för utdelning av facklor (notera att facklor endast delas ut till vuxna och att föräldrarna ansvarar för barnens säkerhet).
20:00Tändning av facklor och avgång till Gustavs udde.
20:30Tändning av valborgseld vid Gustavs udde.

Arrangörer: Bällsta Villaägareförening och Örtagården.

För er som vill och kan mottages gärna ris och sly till brasan. Riset kan lämnas fr. o. m. lunchtid på Valborgsmässoafton.

Valborgsmässoafton med fackeltåg i Bällsta

Lördag 30 april
Gustavs udde

Välkommen att delta i fackeltåg från Lovisedalsskolan till Gustavs Udde för att tillsammans tända årets Valborgseld.

19:15Samling vid Lovisedalsskolans parkering för utdelning av facklor. Notera att facklor endast delas ut till föräldrar och att föräldrarna ansvarar för barnens säkerhet. Facklorna delas ut gratis men är begränsade till 100 stycken.
19:30Tändning av facklor och avgång till Gustavs Udde.
20:00Tändning av Valborgseld vid Gustavs Udde. Brasans exakta placering är nedanför Örtagårdens bostadsområde.

Arrangör: Bällsta Villaägareförening och Örtagårdens Bostadsrättsförening