Kallelse till årsmöte

Söndag 21 mars kl 14.00
Digitalt (via länk)

På årsmötet går vi igenom stadgeenliga handlingar. Övriga frågor bordlägges. Ett förslag till verksamhetsplan för 2021 kommer att finnas på vår hemsida. Allt revideras i takt med att pandemiläget förändras. Stödet från medlemmar och aktiva är avgörande för att föreningen ska kunna leva vidare och med gemensam kraft påverka t.ex. kommunen om förbättringar i bostadsområdet men också andra arrangemang som rör hus och trädgård och övriga gemensamma aktiviteter.

Anmälan sker senast måndag den 15 mars via e-post till: anmalan@ballstavillaagarforening.se

Glöm inte att betala in din medlemsavgift före årsmötet, pg 584250-5! Du kan också swisha in medlemsavgiften (100 kr) till 070-718 4539. Var noga med att ange namn och adress i meddelandefältet!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Bällsta Villaägarförening

Kallelse till årsmöte

Måndag 2 mars kl 19
Bällstabergsskolan

På årsmötet går vi igenom stadgeenliga handlingar, informerar om året som varit, och tittar på förslag till kommande aktiviteter i västra Bällsta. Stödet från medlemmarna är avgörande för att föreningen ska kunna leva vidare och med gemensam kraft påverka exempelvis kommunen om förbättringar i bostadsområdet – vi hoppas kunna inleda mötet med en representant från kommunen – men också andra arrangemang som rör hus och trädgård och övriga gemensamma aktiviteter. Innan mötet bjuder vi på smörgåstårta och dryck.

Anmälan sker senast 25 februari via epost till borje@spangberg.se alternativt genom talongen (se den utskickade papperskallelsen) som då läggs i brevlådan på Runristarvägen 65.

Glöm inte att betala in din medlemsavgift före årsmötet! Du kan också swisha in medlemsavgiften (100 kr) till 070-718 4539. Var noga med att ange namn och adress i meddelandefältet!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Bällsta Villaägarförening

Rapport från Årsmöte 4 mars

På årsmötet den 4 mars pratade Lars Carlsson, (C) ordförande i Fritidsnämnden om Gustavs udde, framförallt om den påbörjade badstranden. Budgetramarna är snålt tilltagna och under året kommer det att läggas på mer sand och en handikappramp ska anläggas, bänkar och frälsarkrans ska dit. Det ska också röjas och plockas skräp i största allmänhet. Apropå vattnet i sjön så är helt badbart med siktdjupet är dåligt. Samma uppgifter kunde vi läsa i Vallentuna Nyheter. Andra planer för Gustavs udde finns inte i dagsläget.

Andra saker påtalades, till exempel den mark som kommunen äger som inte ”sköts”. Alltså träd och buskar som växer ut på trottoarer och gator och hindrar snöröjning men också hindrar sikt för trafikanter.

Det betyder att vi vill ha in uppgifter om sådant. Hur tomtgränserna går är möjligt att se på https://kartor.eniro.se. Vi planerar att ta en promenad med ansvariga från kommunen. Så antingen här eller i ett mejl till borje@spangberg.se. Ange ”kommunens mark” i ämnesraden.

Kallelse till årsmöte

Måndag den 4 mars kl 19.00

Nytt årsmöte igen! I år kommer Lars-Åke Carlsson, ordförande i fritidsnämnden att berätta om vad som händer, och vilka fortsatta planer som finns från kommunens sida gällande Gustavs udde. Den stora vackra plats nära oss och som är en grön yta, en lunga för oss i Bällsta och så många fler. Vi kan också ta tillfället i akt och framföra våra önskemål om hur vi vill att den ska utformas.

Men innan hans framförande minglar vi, fikar och äter smörgåstårta!

Sista anmälningsdag är 1 mars!

Kallelse till årsmöte

Måndag 5 mars kl 19:00
Bällstabergsskolan

Årsmötet i Bällstabergsskolan börjar med smörgåstårtemingel. Därefter tar Sigge Rahmqvist över och berättar om det medeltida Bällsta. Visste ni att det finns ett gravfält mellan Milles väg och Vallbostrand? Sigge är medeltidshistoriker och filosofie doktor och har varit anställd som medeltidsexpert vid Riksantikvarieämbetet.

Därefter följer sedvanligt årsmöte!

Vi bjuder på smörgåstårta och dryck! Om du vill äta tillsammans med oss måste du anmäla detta innan den 1 mars! Skriv ett mejl till borje@spangberg.se eller lägg en lapp i brevlådan på Runristarvägen 65, och berätta hur många som kommer.

Kallelse till årsmöte

Måndag 6 mars kl 19:00
Bällstabergskolan

Vi bjuder på smörgåstårta och dryck! Om du vill äta tillsammans med oss måste du anmäla detta innan den 3 mars! Skriv ett mejl till borje@spangberg.se eller lägg en lapp i brevlådan på Runristarvägen 65, och berätta hur många som kommer.

Innan det sedvanliga årsmötet berättar Olle Wahlberg, professor emeritus KTH och medlem i Vallentuna fiskevårdsområdes förening (VFOF ), om läget i Vallentunasjön.

Kallelse till årsmöte

Måndag den 31 mars kl 19:00
Lovisedalsskolans matsal

Välkomna till årsmöte i Bällsta Villaägareförening.

Förutom stadgeenliga förhandlingar så blir det favorit i repris. ”Gamla bilder berättar” med nytt från gamla tider. Gun Hillbo berättar i ord och bild om Bällsta och Vallentuna förr i tiden. Missa inte detta tillfälle att höra historia om vår bygd!

OBS! Kandidater till styrelse och valberedning förberedd.

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te.

Anmälan till årsmötet sker via e-post till annika@ekdahl.org eller via talongen nedan, Bällstavägen 73. OSA senast 25 mars.

Med vänliga hälsningar,
Bällsta Villaägareförening
Styrelsen