Riskpromenad

För ett år sedan uppmanade vi er medlemmar i Bällsta Villaägareförening att uppmärksamma oss på platser och företeelser som kan orsaka skada eller osäkra situationer för, framförallt fotgängare, i området. Vi sammanställde en lista på 30 olika ”riskplatser” i området och lämnade över till ansvariga i kommunen. Flera punkter och ett år senare har vi kunnat pricka av flera av dem, men ytterligare många kvarstår.

Fortsätt läsa ”Riskpromenad”

För kännedom: Grillplats mellan Skvadronvägen och Lovisedalshöjden

Sen tidigt 1980-tal har det funnits en grillplats på berget i skogen mellan Skvadronvägen och Lovisedalshöjden i Västra Bällsta. Med dåvarande stadsträdgårdsmästare Mats Hellqvists tillstånd renoverades platsen ca 1990 av Karl-Olof Jonsson, Friluftsfrämjandet, boende i området. Platsen är ofta använd av klasser från Lovisedalsskolan och närliggande förskolor men också en plats dit barnfamiljer från området återvänder gång på gång för äventyr och korvgrillning.

Fortsätt läsa ”För kännedom: Grillplats mellan Skvadronvägen och Lovisedalshöjden”

Riskpromenad

Söndag den 27 oktober och lördag den 30 november
Västra Bällsta

Avsikten med promenaden, som också bygger på av boende i området inskickade bilder och kommentarer, är att säkra för barn och gångtrafikanter framförallt i vintertid och mörker. Invånarna i området är i alla åldersintervall samtidigt som medelåldern sjunker. Vi vet att minst en person har fallit och skadat sig vid den första platsen nedan.

Fortsätt läsa ”Riskpromenad”

Fortsatt jakt på era e-postadresser

Föreningen strävar att på olika sätt kliva in i 2000-talet. Vi försöker finnas i ”molnet”. Planen är att de utskick som görs idag, i vars och en brevlåda, kommer att försvinna under 2016, för att istället hamna i er inbox på mejlen eller som evenemang på Facebook. De som saknar kontakter i sociala medier kommer att få sin information i brevlådan, som vanligt.

Vi fortsätter jakten på era epostadresser. Det går så där, men det går. För närvarande har vi inga planer på ny utlottning. Men man vet aldrig!

Vi behöver era tips och idéer och ni är välkomna att kontakta oss, personligen, lapp i brevlådan, per mejl eller annat. Ni har våra epostadresser under Styrelsen-fliken. Kontakta oss!