Kontakta oss

Förslag av olika slag kan sändas till valfri person i styrelsen, antingen muntligt eller skriftligt som pappersdokument eller via epost. Styrelsens medlemmar finns tillgängliga under Organisation/Styrelsen.

Mottagaren ombesörjer att förslaget behandlas av styrelsen och att förslagsställaren blir informerad om styrelsens beslut.