Om föreningen

Bällsta Villaägarförening är en förening öppen för personer boende i Västra Bällsta. En styrelse finns och aktiviteter arrangeras. Det som är mest frekvent nu är kopplat till trädgård och odlingar, utöver Valborg.

Du är välkommen med idéer, tips och synpunkter på aktiviteter och förändringar i Västra Bällsta. Som medlem kan du via föreningen påverka kommunen till beslut och agerande som skapar förbättringar och ökar trivseln i vårt område.

Den stora verksamheten idag som sker i föreningens namn är valborgsfirande vid Gustavs Udde. 2015 var det tusentals besökare på plats också för att det var den enda brasan som tändes under då rådande stormlika förhållande. Innan brasan tändes hade ett tjugotal medlemmar vaktat uppbyggnaden av brasan som bara få bestå av torra grenar, ris och kvistar från trädgården. Några andra medlemmar har nattvandrat och sett till att brasan är släckt ordentligt.

Bällsta Villaägarförening vill också samarbeta med andra föreningar i området och ett konkret exempel är all korv, fika och lotter som såldes av Bällsta FF under förra årets Valborgsfirande.

Föreningen bildades 1971 och har under sina år verkat inom olika sfärer. Föreningens främsta och enda uppgift, enligt stadgarna, är att tillvarata medlemmarnas intresse i deras egenskap av villaägare. Detta har genom åren gjorts på olika sätt. Under 70-talet var det mycket gemensamma aktiviteter, så som midsommarfirande, julgransplundring och liknande. Parallellt pågick en kamp om förbättrade vägar, som då bara var grusade. Tung trafik från Heidmarks handelsträdgård och ännu tyngre från Cementfabriken ledde till en aktiv kamp som förbättrade trafiksäkerheten i området.

Kring sekelskiftet uppstod en stor aktivitet kring inbrott och trygghet. Inbrottsfrekvensen ökade och ur detta uppstod Grannsamverkan.

Trafiken – den ständigt ökande – är fortfarande en källa till åtgärder.

Sen 2015 finns föreningen även på Facebook – facebookgruppen Bällsta Villaägareförening – som idag (2019-03-23) har över 250 medlemmar.